• Tarsus
    +11°C

Tarsus Tso Bilgi Merkezi


30

 Üyelerimizin Dikkatine…

 

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanununa eklenen Geçici 72 nci Madde ile;

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık ayı için Geçici 68 inci, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için Geçici 71 inci madde kapsamında asgari ücret desteğinden yararlananların, 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarından yasal düzenlemelere göre hesaplanan kısımlarının ödeme süreleri, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenmişti.

Üyelerimizin:

         Başta asgari ücret desteği ve beş puanlık prim teşviği olmak üzere sigorta

prim teşviklerinden yararlanmaya devam edebilmeleri için,

         Gecikme cezası ve gecikme zammı ile prim ödemek zorunda kalmamaları

için,

         Ödenmeyen primler için icra takibine uğramamaları için

2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta primi tutarının 2017 yılı Ekim ayı sonunda (31/10/2017 tarihine kadar ),

-2017 yılı Ocak ayına ait ertelenen sigorta primi tutarının 2017 yılı Kasım ayı sonunda (30/11/2017 tarihine kadar),

-2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta primi tutarının ise 2017 yılı Aralık ayı sonunda (26/Aralık 2017 tarihine kadar)

ödenmesi gerekmektedir.

Üyelerimize önemle hatırlatırız.

Okunma Sayısı: 1775
resim

MENÜ