• Tarsus
    +11°C

Tarsus Tso Bilgi Merkezi


01

2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı 

Program Başvuru Tarihleri: 4 Haziran – 1 Ağustos 2018 
 
KOSGEB İcra Komitesi’nin 23.05.2018 tarih ve 2018-13 no.lu kararı ile KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı” hazırlanmıştır.
 
Bahse konu Kredi Programı;
 
- İşletmelerin kullanacakları kredilerde İşletme başına en fazla 300.000.- (üçyüzbin) TL’ye kadar olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacak,
 
- Sıfır (0) faizli,
 
- İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli,
 
olarak uygulanacaktır.
 
Programdan yararlanmak isteyen işletmeler KOSGEB resmi web sayfasında (kosgeb.gov.tr) bulunan KOBİ/Girişimci Giriş menüsünden girerek e-hizmetler sayfasında “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Başvurusu” şeklinde arama yaparak girecekleri, kredi faiz desteği kapsamında satın alacakları makine-teçhizat alımına ilişkin başvuru formunu, belirlenen tarihler arasında doldurarak KOSGEB Müdürlüğüne başvuracaktır.
 
Programa ait başvuru, onay ve revizyon tarihleri aşağıda yer almaktadır:
 
04.06.2018 - 01.08.2018 İşletme başvuruları
 
02.08.2018 - 13.08.2018 KOSGEB Müdürlüğü inceleme, onay ve revizyon talebi
 
14.08.2018 - 24.08.2018 İşletme düzeltme ve revizyonu
 
25.08.2018 - 03.09.2018 KOSGEB Müdürlüğü nihai onayı
Okunma Sayısı: 1058
resim
Yazdır  

MENÜ