• Tarsus
    +11°C

Tarsus Tso Bilgi Merkezi


22

Sayın Üyemiz,

 

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince TOBB nin de üyesi bulunduğu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu, "İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürütmektedir.

 

Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz talepleri   en geç Komisyon toplanmadan 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
 
http://www.mevzuat.gov.tr internet sitesinde yer alan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği” ekindeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi’ne ilişkin taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü’ne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formları ile iletilmesi talep edilmektedir.
 
Tehlike sınıfı değişikliğine ilişkin başvuru formuna www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar adresinden ulaşılabilmektedir.Bu kapsamda, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin varsa itirazınızı Başvuru Formu’nu doldurarak 30 Kasım 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar tarsustso@tarsustso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize rica olunur. 
Okunma Sayısı: 633
resim

MENÜ