• Tarsus
    +11°C

Politika ve Değerler

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

Çalışanların bilgi ve becerilerini artırarak üyelerin beklentilerini karşılamak için Oda Üye ilişkilerini geliştirmek,

Dış ilişkiler ve ticareti artırmak,

Tanıtım, iletişim ve yayın faaliyetlerini etkin yönetmek,

Proje, iş geliştirme, eğitim, bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerini etkin bir şekilde sunmak

Kalite Politikamızdır.

Bu ilkelere, Kalite Yönetim Sistemi şartlarına ve TOBB Akreditasyon Kurallarına uymayı ve prosesleri sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt ederiz.MALİ POLİTİKA

 

Yönetim tarafından belirlenmiş stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak ve misyonunu sürdürmek için;

İhtiyaç duyduğu mali kaynaklarını, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak riskin en az olduğu alanda değerlendirmek,

Mevzuatlarla tanımlanmış yetki ve sorumluluklarla etkin bir şekilde yönetmek

Mali Politikamızdır.HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKASI

 

Gerçekleştirilen ve planlanan faaliyetleri üyelere, paydaşlara ve bölge halkına duyurmak için;

En uygun ve doğru haberleşme araçlarını kullanmak,

Bilgilerin, haberlerin sağlıklı ve hızlı biçimde ulaşmasını sağlamak

Hizmet kalitesini en üst düzeyde tutmak

Haberleşme ve İletişim Politikamızdır.BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI

 

Bilgi işlem ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeleri düzenli olarak takip etmek,

Yenilikleri Odamız hizmetlerine eklemek,

Üyelerimize ve paydaşlarımıza güvenli ve hızlı bir şekilde hizmet sunabilmek

Bilgi İşlem Politikamızdır.İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

 

Nitelikli işgücünün tercih ettiği bir Oda olmak,

Odamızı ve iş dünyasını geleceğe taşıyacak, kurumsal değerlere sahip, nitelikli işgücünü seçmek,  

Uygun, hakkaniyetli ve yasalar çerçevesinde işe alım yapmak,

Çalışanların sürekli gelişimi, potansiyellerini gerçekleştirmeleri için uygun ortamı ve fırsatı yaratmak,

Çalışanların sorumluluk üstlendiği bir kültür yaratarak, çalışan performansını düzenli olarak incelemek,

Nitelikli, başarılı, küresel bir işgücü oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek 

İnsan Kaynakları Politikamızdır.

 


ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

 

Üyelerimizle ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket etmek,

Üyelerimize ait bilgileri, ticari sırları korumak,

Üyelerimizin her türlü soruları, talepleri ve şikâyetleri için telefon,  mail, internet ve diğer iletişim araçlarıyla bize ulaşmalarını sağlamak,

Tüm soruları, talepleri ve şikâyetleri önyargısız ve adil bir şekilde değerlendirmek,

Teknolojik gelişmeleri yakinen takip ederek üyelerimize sunduğumuz hizmette iyileştirmeler yapmak,

Daima hizmetin en iyisini hak eden üyelerimize, Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon

Kuralları ile 5174 sayılı Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde, uygulanabilir çözümler sunarak ihtiyaçlarını karşılamaya ve haklarını korumaya özen göstermek

Üye İlişkileri Politikamızdır.


 

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

 

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası yasal mevzuatta tarif edilen görev ve amaçlarının yanı sıra Sosyal Sorumluluğunun bilinciyle yasalara uygun hareket etmek, açık ve güvenilir olmak, etik davranmak temel ilkeler doğrultusunda Toplam Kaliteyi tüm paydaşlarımız nezdinde yaygınlaştırılması yönünde bilgi ve deneyimlerini paylaşan, yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlayan, sosyal, bilimsel, sanatsal ve kültürel gelişimi destekleyecek çalışmalarda bulunmaktadır.


Odamızın sosyal sorumluluk politikası kapsamında,

Şehrimizde gerçekleştirilecek olan kültür ve sanat organizasyonlarına destek sunmak,

İlçemizin tarihi, ekonomisi  ile ilgili kitaplar yayımlamak, ayrıca bu çalışmaları yapan kurum/kuruluşların çalışmalarına destek vermek, bu yayınların tüm paydaşlara ulaştırılmasını sağlamak,

İlçemizde yer alan medya kuruluşlarında daha fazla yer alarak Odamızın farkındalığını yaratmak üzere çalışmalar yapmak (Basın Toplantıları, Basın Bültenleri, Röportaj, Radyo ve Tv programları),

İlçemizde faaliyet gösteren kurum , kuruluşlar ve STK’lara destek sağlamak

Sosyal Sorumluluk Politikamızdır.

 

Hızlı Menü