• Tarsus
    +11°C

Gerçek Kişi

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) KURULUŞ (YENİ KAYIT) 1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ - MERSİS hakkında Sık Sorulan Sorular 2. Hakiki Şahıs Dilekçesi 3. İmza Beyannamesi (Noter Onayı Aranmaksızın Müdürlüğümüzde Düzenlenip Onaylanacaktır.) 4. Oda Kayıt Beyanamesi (1 Adet) 5. Vergi levhası veya yoklama tutanağı aslı 6. Yevmiye defterinin noter onay sayfasından 2 adet fotokopi 7. Taahhütname • Kayıt için şahsın kendisinin gelmesi gerekmektedir. • 5362 Sayılı yasaya istinaden Ticaret Siciline ve Ticaret Odasına sadece bilanço esasına göre defter tutan hakiki şahıslar kayıt olabilir.

Gerçek Kişi Menü