20 °c
Tarsus
Sun
Mon
Tue
Wed

Kamu Tüzel Kişileri ile Kamuya Yararlı Dernekler ve Gelirinin Yarısından Fazlasını Kamu Görevi Niteliğindeki İşlere Harcayan Vakıflara ait Ticari İşletmesi

KURULUŞ
1. Dernek veya vakfın unvanı, merkezi, vergi kimlik numarası; ticari işletmeyi temsile yetkili kılınan kişilerin adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarasının da yer aldığı başvuru dilekçesi
2. Ticari işletmeyi temsile yetkili kişilerin ticaret unvanı altına atılmış imza beyannamesi. İmza Beyannamesi Müdürlüğümüzde yapılmaktadır.
3. Dernek tüzüğünün veya vakıf senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği
4. Taahhütnamede veya başvuru belgesinde yer almaması halinde dernek veya vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının örneği
5. Ticari işletmenin kurulmasına ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği
6. Ticari işletmeye ayrılan sermayenin miktarı
7. Dernek veya vakıf organının sermayenin tahsisine ilişkin kararının noter onaylı örneği
8. Bu madde kapsamındaki vakıf, dernek ve kamu tüzel kişilerinin bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde, izni veya onayı gösteren belge
9. Hükmi Şahıs Dilekçesi
Kayıt yaptırırken Yasa gereği – Üye Hizmetleri Müdürlüğüne – ekli evrakların teslim edilmesi zorunludur.
Evraklar için Tıklayınız…

TERKİN
1. Dilekçe
2. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişileriyle kamuya yararlı dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflara ait ticari işletmelerin faaliyetine son verilmesi halinde bunların yetkili organı tarafından alınmış kararın noter onaylı bir örneği
3. İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış beyan

Hesabınıza giriş yapın

Fill the forms bellow to register

Şifreyi Sıfırla

Lütfen şifrenizi sıfırlamak için kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin.

Sohbete Başla
Sizin için buradayım
Hoş geldiniz 👋

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?